HTML

Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj

A címben említett könyvet már nem lehet sehol kapni, pedig három kiadást is megért.
A szerző már nem él, de örökösei hozzájárultak, hogy a könyv folytatásokban megjelenjen az interneten azok számára, akik most szeretnének megismerkedni vele.


Hazatérés

2007.09.22. 11:58 szerkesztő

De sajnos, semmi se tart örökké, s különösen igaz ez a jó életre. Nemsokára visszakerültem a régi sátramba, méghozzá a legnagyobb tél idején, amikor a mínusz 16 fok hideg centiméteres dért varázsolt a fejünk felett lévő sátorlapra, nem beszélve a papírból készült…

9 komment

Címkék: a felvidéken át

Fogolytábori ügyeskedések

2007.09.22. 11:56 szerkesztő

Az élelmezési helyzet állandó beszédtéma volt az egész táborban. Hiába próbáltak a Nemzetközi Vöröskereszttel kapcsolatba kerülni, semmi nem használt. Egy volt ludovikás évfolyam- és osztálytársam, aki szintén az én sátram lakója volt, sok töprengés után megosztotta velem…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Mailly Le Camp

2007.09.22. 11:52 szerkesztő

Ez a következő tábor Mailly Le Camp volt. Azt hiszem, sikerült a leghírhedtebb amerikai fogolytáborba kerülnünk, ahol rajtunk (kb. 80 ezer magyaron) a legszégyenletesebb elbánásokat próbálták ki. Az elhelyezés kb. 10 személyes sátrakban történt, széna-szalma nélkül, a csupasz…

2 komment

Címkék: a felvidéken át

Romilly sur Seine

2007.09.22. 10:17 szerkesztő

Megpróbáltatásaink ezzel még nem értek véget. Hűvös, tavasz végi idő volt már, amikor felraktak bennünket a vonatra. Nyitott, lapos vagonok voltak ezek, s a nyár csak lassan közeledett. Maga az utazás sem volt kellemes, azonkívül, hogy fáztunk, leülni sem volt helyünk. Mainz…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Bad Kreuznach

2007.09.21. 12:33 szerkesztő

A legközelebbi szántóföldes fogolytábor Bad Kreuznach volt. Itt hosszabb időt töltöttünk el. Ezt a tábort is körüllőtték eleinte, majd néhány nap múlva már kerítést építettek, s őrtorony is készült. Ez utóbbi kettős célt szolgált. Első, hogy a foglyok ne szökjenek meg,…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Fogolytáborok a szántóföldön

2007.09.21. 12:28 szerkesztő

Egy közeli szántóföldre tereltek bennünket, ahol már német katonákkal is keveredtünk. A tüskésdrótot oldalozó géppisztolysortűz helyettesítette. Aki e „szögesdrót” közelébe került, azt minden figyelmeztetés nélkül agyonlőtték. Közel voltam a…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Az ezredkassza

2007.09.21. 12:24 szerkesztő

Sárdy Tibor barátomnak nagy gondot okozott az ezred kasszájának sorsa. Sokat tanakodtunk, hogy mit is csináljunk vele. Az előre látható események szerint ha az amerikaiak elveszik, akkor a Dunába hordtunk vizet. Annak se láttuk értelmét, hogy nálunk rohadjon el, hiszen meg voltunk…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Fogságban

2007.09.21. 12:22 szerkesztő

Útra keltünk a nyugati irányt követve. Lassacskán olyan zónába kerültünk, ahol már semmi nem történt. Néha-néha egy-egy amerikai vadászbombázó körözött felettünk. Ilyenkor óvatosan egy közeli erdőbe húzódtunk. A Naab folyó mentén haladtunk, s ennek közelében, egy…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Grafenwöhr bombázása

2007.09.21. 12:18 szerkesztő

Korán reggel keltem, és azokkal, akik szintén komolyan vették a röpcédula intelmét, kivonultunk a mintegy három kilométerre húzódó erdő szélére. Innen jól láthattuk a várost, és szükség esetén el is rejtőzhettünk a fák között. Volt ugyanis némi tapasztalatunk az amerikai…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Búcsú a fegyverektől

2007.09.20. 08:21 szerkesztő

Lehet, hogy az én defetista szövegem a németekhez is eljutott, mert nemsokára visszavették a kiadott fegyvereket. Úgy is lehet mondani, hogy lefegyverezték az ezredet, legnagyobb megkönnyebbülésünkre. Ezek után a németek részéről ellenséges magatartást vártunk, de ez nem…

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: a felvidéken át

Grafenwöhr

2007.09.20. 08:17 szerkesztő

Grafenwöhr volt a végcél. Ez egy város a nagy katonai gyakorlótér közepén. Maga a gyakorlótér körülbelül akkora terület, mint mondjuk Tolna megye. Elhagyott falvak, mezők, erdők, dombok és mindenféle terep, ahol majd minden fegyvernem gyakorlatozni tudott. A város többemeletes…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Németországban

2007.09.20. 08:15 szerkesztő

Április eleje volt már, amikor az ezredet bevagonírozták, és átvonatoztunk Csehországon, ahol még igen erős német megszállás uralkodott. Kremsierben láttam ismét az ezredparancsnokomat, de a többi zászlóaljat vagy parancsnokát nem. Az ezredtörzs valószínűleg még megvolt, mivel…

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: a felvidéken át

Csehországban

2007.09.20. 07:40 szerkesztő

A továbbiakban már csak arra emlékszem, hogy mentünk, mentünk, szinte egy békebeli menetgyakorlat hangulatával a Vlára-hágó felé, majd azon áthaladva északnak nyomultunk Kremsier városába. Ez a városnak a német neve, hogy mi csehül (mert már Csehországban, Morvában voltunk), azt…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

A hernádfői partizán kaland

2007.09.20. 07:29 szerkesztő

A következő napi menet után elértünk egy faluba, ahol éjszakáztunk. Hegyek és erdők övezte falu volt, le és föl senkiről sem tudtunk, még ellenségről sem. Úgy nézett ki, hogy az oroszoknak ez az útvonal már nem szerepelt fő támadási irányként. A falu ki- és bevezető…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Szlovákiában

2007.09.20. 06:45 szerkesztő

Az ellenség lába is fázott szerencsére, és ők is jobban szerették már, ha a harcok a falvak, községek közelében folynak, hogy legalább esténként meg lehessen szárítkozni, netalán még valami fűtésfélét is lehessen előállítani az alváshoz. Ezért kissé lelassultak az…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Halottak a mocsárban. Kivégzés

2007.09.19. 22:15 szerkesztő

Az csak véletlen volt, hogy ebben a időszakban ugyanabban a házban voltunk az ezredparancsnokság harcálláspontján. Nem jól éreztem magamat, mert nem volt az a szabadságom, amit már megszoktam, és a legénységem is megszokott. Előttünk hűvös, nedves, mocsaras terület volt, ahol…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Halálhíremet költik

2007.09.18. 11:12 szerkesztő

Az utóvédállásaimból való visszavonulások ugyanazokat az előírásszerű szabályokat követték, amelyeket már megszoktam. Ezek értelmébem én hagytam el legutoljára a védelmi állásainkat. Ezúttal nem voltam egyedül, mert egy német hadnagy is ugyanezt tette, mióta német…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át

Hernád-völgyi harcok

2007.09.18. 10:49 szerkesztő

A magyar egységek további visszavonulásának útvonala: Abaújszántó—Jászó—Mecenzéf—Stósz—Szomolnok—Merény—Iglófüred, majd az Alacsony-Tátra hegyein-erdein át Hernádfő, Rózsahegy, Vlára-hágó, Kremsier. Itt a paplakban szálltunk meg, majd…

Szólj hozzá!

Címkék: a felvidéken át