HTML

Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj

A címben említett könyvet már nem lehet sehol kapni, pedig három kiadást is megért.
A szerző már nem él, de örökösei hozzájárultak, hogy a könyv folytatásokban megjelenjen az interneten azok számára, akik most szeretnének megismerkedni vele.

Orosz vacsoravendégek

2007.07.18. 15:00 szerkesztő

A kaotikus és bizarr helyzetet mi sem jellemezte jobban, mint az alábbi hihetetlen esemény. A konyha mindig jóval sötétedés beállta után szokott megérkezni. Ezen a napon is így történt. Azon a helyen állt be és kezdte osztani az élelmet, ahol a Tatros egészen megközelíti az…

1 komment

Címkék: az arcvonalban

A kör bezárul

2007.07.18. 14:36 szerkesztő

Elkerülendő, hogy első vonalakban, a határon harcoló védőinket bekerítsék és megsemmisítsék, elhatároztam, hogy a védelmi erő nagyobbik részét hátrább helyezem, a régi állásokban pedig fenntartom azt a látszatot, mintha minden a régiben maradt volna. Erre a lépésre már…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Mennyből a stukák

2007.07.16. 16:02 szerkesztő

Még tartottak a nyári napok, de már rövidebb nappalokkal és hosszabb éjszakákkal, és ez már nem nagyon volt kedvező harcainkhoz. A bilibóki események nagyon lehangoltak, és egyre kétségbeesettebben járkáltam állásról állásra egész éjjel és egész nappal. Sokszor azt se…

1 komment

Címkék: az arcvonalban

A hegyiágyús üteg pusztulása

2007.07.16. 15:48 szerkesztő

A másnap szomorú hírrel kezdődik. Hogy ki volt a hírhozó, nem tudom, talán a tüzérfigyelő kapta el az utolsó jajkiáltást, de az a tény, hogy a hegyiágyús üteget az éjszaka megtámadták. A támadókat román vezetők vezethették a tüzérüteg hátába, s az üteget teljes…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Ismételt rohamok

2007.07.16. 15:44 szerkesztő

Szomorú hírrel kezdődött a napom. Megtudtam, hogy a németek felrobbantották a Karakói hidat. (Bilibók Ágoston szíves közlése szerint a robbantás szeptember 6-án a kora délutáni órákban történt.) Az lehetett az okuk rá, hogy nagyobb német egységek is beszorultak a csíki…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Lovasok a hídon

2007.07.16. 15:30 szerkesztő

Kora hajnalban bújtam ki a „szalmám”-ról, és örömmel láttam, hogy a világítótestünk, a felgyújtott esztena még mindig parázslik, és a korai szürkületben is fényt terjeszt magából. (szept. 6.) A légvédelmi gépágyúnak ez a sikeres kísérlete a gyújtógránáttal…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Bőbl ezredes kitüntető figyelme

2007.07.16. 15:10 szerkesztő

A késő őszi csendet csak szórványos lövöldözés zavarta néha-néha. A nap is szinte fáradtan hunyorgott az elcsituló csatazaj fölött. Hírforrásaim szerint a páncélvonat még közlekedik, és rendszeresen befut egészen Gyimesbükk állomásig, és a megfelelő utánpótlást…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

A harmadik napi közelharc

2007.07.16. 15:02 szerkesztő

Fáradtan és szinte reménytelenül szomorúan ébredtem fel az erősödő lövöldözésre (szept. 5.). Az járt az eszemben, hogy ez a nap is olyan izgalmas, félelmetes lesz, mint az előzőek, és ennek végét nem látom. Mindennap rosszabb, és a fásultság kezd úrrá lenni rajtam. Ott…

Szólj hozzá! · 1 trackback

Címkék: az arcvonalban

Orosz hadifoglyok

2007.07.16. 14:56 szerkesztő

A foglyokkal, további sorsukat illetően, ugyancsak megnőtt a bajom az elmúlt események miatt. Ha a németek kezébe kerülnek, akkor ugyanazt teszik velük, mint amit az oroszok a 72. német gránátos ezreddel. Hiába adták meg magukat, a palancai völgyben egy éjszaka valamennyi németet…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Újabb harci nap

2007.07.14. 12:41 szerkesztő

Békebeli aranyszínben és pompában kel felt a nap. A fővonalakban még csend volt. A tüzérfigyelő is álmosan pislantott bele szögtávcsőjébe, valami érdemleges célpontot keresve magának. (szept. 4.) A viszonylagos csendet arra használtam fel, hogy a Pipás felé eső állásokat…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Az orosz támadás

2007.07.12. 12:21 szerkesztő

Az éjjel folyamán a Tatros völgyében levő házakba szivárogtak, felkészülve a hajnali támadásra. Az állásainkat egész jól megközelítették, egy-két botlóaknarobbanás jelezte, hogy már vonalaink előtt vannak. Nagyon hajthatták őket előre, mert aknaveszteségeik ellenére…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Berendezkedés a védelemre

2007.07.11. 10:09 szerkesztő

Ezen az éjszakán, illetve hajnalban már jelentkeztek az oroszok kisebb nagyobb harcjárőrei, akik már azzal is kísérleteztek, hogy a Rákóczi-vár melletti fás és bokros emelkedőn felkapaszkodjanak. Ezek a dolgok aztán szórványos lövöldözéseket eredményeztek, aminek…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Fényképalbum 5.

2007.07.11. 10:03 szerkesztő

Harcálláspontom maradványai a határgerincen (1976) A Bilibók lejtője, ahol megszorítottak az oroszok (1976) Régi határkő a gerincen (1976) A Rákóczi-vár külső, sziklás oldala, az "oroszugrató" (1998) Lőállásaink maradványai a határgerincen (1976)…

Szólj hozzá!

Címkék: fényképalbum

Egyeztetés a németekkel

2007.07.11. 09:30 szerkesztő

Szerencsére az éjszaka langyos volt. A csillagok olyan testesen ragyogtak, hogy csodálattal kellett bámulni. Hátborzongató kontrasztként időnként megszólaltak a gépfegyverek s világítólövedékeik fénybe borították az éjszakát. Mintha a világmindenség valamennyi hullócsillaga…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

A harcok kezdete

2007.07.06. 10:26 szerkesztő

Felvirradt az első harci nap (aug. 30.), melyet legfőképpen az ellenség erőszakos felderítései jellemeztek. Tüzérségük, aknavetőik belőtték magukat a vélt vagy felderített célpontokra. Mi pedig javítottuk állásainkat, és beástuk magunkat. Megszerveztem a mélységi védelmet,…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Várakozás

2007.07.06. 09:41 szerkesztő

A másnapom (29-e) tájékozódással telt. Felderítettem az egész Gyimes-völgy napi védelmi helyzetét. Kiépítettem a telefonvonalakat, ez volt a legsürgősebb feladat. A szoros védelmére a felsőbb parancsnokság is igen ügyelt, ez abból derült ki, hogy talán Erdélyben az egyetlen…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Halálos szorultságban

2007.07.06. 09:08 szerkesztő

Ettől az időponttól kezdve majd egy egész nap történései kiestek emlékezetemből, ami úgy értendő, hogy nem most, hanem akkor sem emlékeztem arra, hogy én hogyan kerültem egy nagy fa alá a szoros felé lejtő hegyoldalon, hová lett az egységem, ki hová vezényelte. Ezeken a…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

„Ütközet” a németekkel

2007.07.05. 13:48 szerkesztő

Kételkedéssel és aggodalommal eltelve indultam jelentkezni a német százados harcálláspontjára. Magammal vittem szolgálatvezetőmet, Czakó törzsőrmestert, aki géppisztollyal volt felszerelve. Tájékoztattam őt a várható eseményekről. Azt ugyanis már eldöntöttem magamban, hogy…

Szólj hozzá! · 2 trackback

Címkék: az arcvonalban

Harcba indulás

2007.07.04. 14:12 szerkesztő

A gyimesbükki őrs hadifelszerelése és a harctérre való indulása 1944. augusztus 28-án kezdődött meg. Lázas készülődés volt: a vadonatúj ruházat és felszerelés, fegyverzet, lőszer kiosztása, lovak nyergelése. Az egész környék az új bőrszagtól illatozott. A csendes —…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

Harci készülődések

2007.07.04. 10:09 szerkesztő

1944. aug. 25. Gyönyörű szép nyárvégi nap ragyogott, a havasok zöldje és fenyves erdei békésen néztek vissza rám, a Tatros-patak vidáman fickándozva zakatolt a medrében. Nehéz volt elhinni, hogy rövid idő múlva mindezeket gránátok fogják szaggatni, s a békés csendet hamarosan…

Szólj hozzá!

Címkék: az arcvonalban

A békés napok vége

2007.07.04. 08:28 szerkesztő

Ahogy közelgett a nyárvég, úgy közeledett a szovjet térnyereség a harctereken a Kárpátok felé. A Iaşi (Jászvásárhely) környéki harcokban a német és román erők nem voltak képesek megfelelő ellenállást kifejteni, aminek következtében kedvező széljárásnál már…

Szólj hozzá!

Címkék: a békés évek

Sport az őrsön

2007.07.04. 07:07 szerkesztő

A rendszeres járőrözés már magában is egy hegymászással egybekötött sport volt, de azért egy kis változatosság sem ártott. Ezért kijelöltem az út és a Tatros közötti sík terepen egy futballpályát. A terepet kiegyengettük, és két kapu építésével készen állt a pálya,…

Szólj hozzá!

Címkék: a békés évek

Felderítés a Beszterce völgye felé

2007.07.03. 14:58 szerkesztő

1944 nyarán voltunk már. A hegyek között is tikkasztó meleg uralkodott. Hogy mi vett rá erre a kirándulásra, azt ma sem tudom megmagyarázni magamnak. Éjszakánként azon töprengtem, hogy mi is lesz itt a kifejlet. Nagy belső nyugtalansággal latolgattam, hogy vajon mi fog történni a…

Szólj hozzá!

Címkék: a békés évek

Kisőrs építése a Pipáson

2007.07.03. 13:50 szerkesztő

A Pipás magaslatát a határkiszögelés és az innen induló lejtők és emelkedők központi hellyé avatták, legalábbis az én részemre, ezért elhatároztam, hogy ide vagy ennek közelébe egy kisőrsöt építek, mert a szomszéd legközelebbi őrs innen nagyon messze van. Innen a…

Szólj hozzá!

Címkék: a békés évek

Román határdiplomácia

2007.07.03. 12:47 szerkesztő

A határtárgyalások egyre sűrűsödtek, főleg a visszavonulások és német átcsoportosítások miatt. Tolmácsom Vákár Lajos, beosztott zászlósom volt, aki kifogástalanul beszélt románul. Egyes dolgokat én is megértettem — mivel a gimnáziumban latinul, az Akadémián pedig…

Szólj hozzá!

Címkék: a békés évek