HTML

Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj

A címben említett könyvet már nem lehet sehol kapni, pedig három kiadást is megért.
A szerző már nem él, de örökösei hozzájárultak, hogy a könyv folytatásokban megjelenjen az interneten azok számára, akik most szeretnének megismerkedni vele.


Találkozás az ezredparancsnokkal

2007.09.09. 23:55 szerkesztő

Október harmadika vagy negyedike lehetett, amikor kiérkeztünk arra a makadámútra, amelyen már más csapatok is gyülekeztek, jobban mondva tolakodtak. Ennek a tolakodásnak már a végére érkeztünk, mert mire a hátrahagyott utóvédjeink utóvédrajai is megérkeztek, addigra már egyedül…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Éjszakai ellentámadás a túlerő ellen

2007.09.09. 23:51 szerkesztő

Másnap került sor arra, hogy a megbeszélt védőállást közösen megszemléljük és azt a sötétedés beálltával elfoglaljuk. Állásaink a Nyerges hegy 755,2 magassági ponttól észak felé hasonló magasságú területen és ennek környékén voltak. Itt egy tüzérfelderítővel és…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Visszavonulás, újraszerveződés

2007.09.09. 23:39 szerkesztő

Október elseje is ragyogó napsütéssel kezdődött és a nap folyamán a levegő is komolyan felmelegedett. Felforrósodtak a harcok is, úgy nézett ki, hogy az oroszok már annyira belőttek minket, minden fegyverünket, állásainkat, hogy itt nemigen lesz maradásunk, már csak azért sem,…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Akit nem fog a golyó

2007.09.09. 23:31 szerkesztő

Az állandóan változó irányból hallatszó harci zajokról arra következtettem, hogy a szászrégeni térségben igen változó kimenetelű harcok folyhatnak. Egy-egy terület hol orosz, hol pedig német—magyar birtokban volt. Erre vallott az is, hogy időnként nem is kellett…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

A kásvai állás, Görgénysóakna

2007.09.09. 23:26 szerkesztő

Szeptember utolsó napjai voltak. Ilyen csendesen langyos nyárutó már szinte bele sem illik a képbe. A kék égbolton csak itt-ott tévedt el egy-egy bárányfelhő, hogy fehér vattapamacsaival még elevenebbé varázsolja az ég kékjét. Az előttünk lévő terep (az oroszok felé)…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Nyárádremete, Görgényszentimre

2007.09.08. 10:50 szerkesztő

Szeptember 25-én reggel tovább terveztük utunkat, most már csak a helybeli információk szerint szabad út először északnyugat, majd észak felé. Errefelé is voltak már harcok a helybeliek szerint. Szászrégen térségéig, Görgény-patakig (vagy folyóig) az út kb. 50 km. ezt, ha csak…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Parajd felé

2007.09.08. 10:48 szerkesztő

1944. szeptember 23. Kora hajnalban felszedtük „sátrainkat” és átkeltünk egy igen magas hegyen, amely a Tatárkő 1688 magassági pont irányába esett, s ezután a Kis-Küküllő folyása felé kell előreláthatólag mennünk, ahol egy út vezet Parajd felé. (Ha ugyan ez az út…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

A Hargita felé

2007.09.08. 10:46 szerkesztő

Csíkszentdomokoson a jó pihenős éjszakázás után az ébredés sokkal nyomasztóbb volt, mint vártam. Halotti csend volt a községben, csak a gyülekező katonáim szokásos zajai hallatszottak. Még a vezényszavak is suttogva hangzottak el. Siralomházi hangulat volt a javából.…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Csíkszentdomokos felé

2007.09.08. 10:40 szerkesztő

Ahogyan pirkadni kezdett, erős köd fedte a tájat, de már látni lehetett, hogy ritkásabb erdőrészletbe kerültünk, ami világosodás után majd átláthatóvá is lesz. A köd mellett még az is késleltette a kivilágosodást, hogy sötét fellegek borították az eget. Néha már…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

A kitörés

2007.09.08. 10:07 szerkesztő

Mivel a hadműveleti naplókat és általában minden iratot megsemmisítettünk a visszavonulás kezdetén, nehéz utólag megállapítani, hogy melyik szeptemberi napon kezdtük meg a kiürítést. (A Friessner német tábornok könyvében szereplő kiürítési vázlat szerint erre kb. szeptember…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Az utolsó nappal Gyimesben

2007.09.07. 12:32 szerkesztő

Az utolsó nappalra különleges intézkedéseket adtam ki arra vonatkozóan, hogy ne legyen a szokásosnál több mozgás, hiszen körülöttünk már mindenhonnan belátnak. Nem akartam, hogy kitörési szándékunkat korábban vegyék észre a kelleténél, és erre megsemmisítő…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Az utolsó éjszaka Gyimesben

2007.09.07. 12:28 szerkesztő

Az utolsó estén tulajdonképpen az őrsök, kisőrsök parancsnokai közül már senki sem volt a helyén. Nem is tudom, hogy mi lett velük a nyomasztó támadások, beszivárgások folytán. A mihályszállási őrsöt olyan hatalmas túlerővel támadták meg, hogy az ottani parancsnoknak nem…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Ellentámadás sötétben

2007.09.07. 12:22 szerkesztő

Az utolsó előtti napon egy olyan egység harcálláspontjába botlottam, amely a Gyimes északi területén harcoló egységek gyülekezőhelye volt. Ott azt beszélték, hogy őket nagyobb szovjet egységek vetették ki állásaikból. Ezek az egységek állítólag a szoros talpa felé…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Fájdalmas búcsú

2007.09.07. 12:18 szerkesztő

Maga az a tény, hogy a szoros kiürítését tervezem már, hogy el kell hagyni az ezeréves határt, az erdőket, fenyőket, dombokat, hegyeket, valami mélységes szomorúsággal töltött el. Akár a haldoklónak élete eseményei, végigfutott az agyamon egész gyimesi életem, amelyet mikor…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés

Előkészületek

2007.09.07. 12:14 szerkesztő

Egy-két igen zűrzavaros nap következett, amelyek csak a szerteágazó harcok, lövöldözések miatt voltak átláthatatlanok. A történésekből semmi komoly következtetést nem lehetett levonni, s ezért teljesen bizonytalan volt minden kitörési tervezés, elképzelés. Egy tervre…

Szólj hozzá!

Címkék: a kitörés